artilerijos ugnis

artilerijos ugnis
artilerijos ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos šaudymas į taikinius; turi būti veiksminga, laiku paleista, tiksli, netikėta. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų ir tiesioginiu taikymu pavieniais pabūklais, būriais, baterijomis arba vienu metu keliais artilerijos vienetais į vieną taikinį arba taikinių grupę juos naikindama, slopindama, ardydama arba alindama. Šaudoma bet kuria artilerijos ugnimi. Artilerijos ugnis puolimo metu organizuojama pagal naikinimo ugnimi periodus, gynybos metu – pagal pajėgų užduotis ir kryptis. Artilerija šaudo pavieniais šūviais, tolygine ir tankiąja ugnimi, salvėmis, rengia ↑artilerinius antpuolius. Artilerijos ugnis gali būti planinė (šaudymas į planinius taikinius) ir neplaninė (šaudymas į neplaninius taikinius). atitikmenys: angl. artillery fire rus. артиллерийский огонь ryšiai: dar žiūrėkartilerijos šaudymas dar žiūrėkartilerijos šaudymo tvarka dar žiūrėkartilerijos ugnies netikėtumas dar žiūrėkartilerijos ugnies rūšys dar žiūrėkartilerijos ugnies tikslumas dar žiūrėkartilerijos ugnies uždaviniai dar žiūrėkartilerijos ugnies veiksmingumas dar žiūrėkartilerinis antpuolis dar žiūrėksavalaikė artilerijos ugnis

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • savalaikė artilerijos ugnis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Gebėjimas laiku paleisti ugnį ir atlikti ugnies uždavinį. Artilerijos ugnies leidimą laiku užtikrina: nuolatinė artilerijos vienetų kovinė geba; nepertraukiama sąveika su bendrųjų pajėgų vienetais; nuolatinė… …   Artilerijos terminų žodynas

  • ugnis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinių naikinimas šaudant iš įvairių ginklų; pagrindinė priešo naikinimo mūšyje priemonė. Ugnies veiksmingumas pasiekiamas dideliu jos tikslumu (taiklumu), paleidimo netikėtumu, sutelkimu į svarbius objektus… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos ugnies valdymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tikslingas artilerijos vienetų vadų ir štabų vadovavimas vienetams, kai jie rengia ir atlieka ugnies uždavinius. Artilerijos ugnies valdymą sudaro: ugnies uždavinių gavimas (taikinių išrinkimas); ugnies… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos ugnies rūšys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos taktinių užduočių ir ugnies uždavinių atlikimo būdai. Artilerijos ugnies rūšys yra: ↑pavienė ugnis, ↑sutelktoji ugnis, ↑užtveriamoji ugnis, ↑judrioji užtveriamoji ugnis, ↑masinė ugnis ir ↑ugnies… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymo tvarka — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Nustatytas šaudančių pabūklų skaičius, šaudymo eiliškumas ir sparta. Atliekant ugnies uždavinius, šaudoma ↑pavieniais šūviais, ↑tolygine ugnimi, ↑tankiąja ugnimi ir ↑salvėmis. atitikmenys: angl. artillery… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos ugnies tikslumas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Artilerijos ugnies ypatybė, priklausanti nuo tikslių ↑galutinių šaudymo nuostatų. Artilerijos ugnies tikslumą užtikrina: laiku ir kruopščiai atliktos šaudymo ir ugnies valdymo rengimo priemonės; tiksliausių… …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas pagal ugnies lentelę — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas į planinius taikinius, įrašytus į ugnies lentelę. Ugnis paleidžiama nustatytu lentelėje laiku arba pagal nustatytą signalą. atitikmenys: angl. schedule firing rus. стрельба по таблице огня …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas tiesiojo šūvio nuotoliu — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas tiesioginiu taikymu, kai šaudymo nuotolis neviršija ↑tiesiojo šūvio nuotolio. Šaudoma nekeičiant taikiklio nuostatos. Ugnis koreguojama keičiant taikymo tašką. atitikmenys: angl. point blank firing rus …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į matomąjį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymas, kai stebėtojas mato sviedinių sprogimo ar pataikymo rezultatus. Stebima ugnis gali būti valdoma ir koreguojama. atitikmenys: angl. observed firing rus. стрельба по наблюдаемой цели …   Artilerijos terminų žodynas

  • artilerijos šaudymas į nematomąjį taikinį — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Saudymas, kai sprogimai nematomi iš antžeminių sekyklų. Ugnis gali būti nekoreguojama ir koreguojama (naudojant radiolokacijos stotis, sraigtasparnius ir kt.). atitikmenys: angl. unobserved firing rus. стрельба …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”